OBAVIJEST

KORONAVIRUS – COVID 19 

Poštovani korisnici naših usluga, poštovani suvlasnici, 

Pozivamo vas da poštujete preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Civilne zaštite u cilju sprječavanja širenja korona virusa i zaštite zdravlja. Potrebno je slijediti upute epidemioloških stručnjaka uz preporučene mjere opreza, između ostalog, izbjegavati zatvorene prostore u kojima se okuplja veći broj ljudi, izbjegavati rukovanje, održavati razmak od barem 1 m u komunikaciji u otvorenom, odnosno 2 metra u zatvorenom prostoru, održavati higijenu ruku – što češće prati ruke i sl. 

Obzirom na gore navedeno, u svrhu poduzimanja mjera opreza, pozivamo vas da komunikaciju obavljamo telefonom i e-mailom, a da dolazak u poslovne prostorije bude isključivo ako je neophodan. 

Budimo odgovorni, pazimo jedni na druge i čuvajmo zdravlje. 

 

Tvrtka Stambeni servis Centaroprema djeluje na tržištu dvadesetu godinu. Osnovani smo u prosincu 1997. godine. Od 2000. godine članovi smo Udruge upravitelja Hrvatske. Na taj smo način potpuno informirani o svim novim događanjima u okviru djelatnosti, sudjelujemo u razmjeni informacija, mišljenja, prijedloga i donošenju odluka na nivou Hrvatske. Trenutno upravljamo sa više od 3500 prostora. Na upravljanju imamo 200.066,91 m2. Naš rad započeli smo na način da smo sami osvajali tržište, od prve zgrade pa nadalje, do današnjih 252 zgrade pod našom upravom. Uspješnim radom i suradnjom sa zgradama, prepoznati smo kao kvalitetni upravitelji, pa danas već preporukama ostvarujemo suradnju sa novim zgradama. Princip suradnje baziramo na stavu da upraviteljska tvrtka nije jedna osoba, nego je društvo u kojem zaposlenici svojim zalaganjem, maksimalnim poštivanjem zakona i zaštitom interesa svih suvlasnika ostvaruju povjerenje svih onih suvlasnika u zgradama koji su im povjerili upravljanje.

Pozicija koju smo kao Upravitelji postavili prema suvlasnicima je pozicija nalogoprimca, dok su suvlasnici u poziciji nalogodavca. To znači da smo dosljedni u poštivanju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u kojem nam je ta uloga dodjeljena. Suvlasnici su, dakle, oni koji donose odluke o svojoj zgradi. Naš je način poslovanja problematiku upravljanja i održavanja tretirati i promatrati s pozicije suvlasnika, te sve pretpostaviti njihovim zakonskim interesima i pravima. Posao nam je da kao upravitelj u ime vlasnika nekretnine organiziramo redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja, osiguravamo zajedničke dijelove i uređaje od rizika, zastupamo suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti, te obavljamo ostale poslove po osnovi odluke suvlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova. Osim redovnog održavanja, na zahtjev i pristanak većine obavljamo poslove izvanrednog održavanja, te u tu svrhu prikupljamo ponude, ugovaramo radove, osiguravamo kreditna sredstva i nadziremo radove. Vodimo evidenciju suvlasnika, evidenciju podmirivanja plaćanja pričuve, opominjemo dužnike. Sredstva pričuve zgrade vodimo na posebnom žiro računu vaše zgrade. Za investicijske radove na zgradi, u mogućnosti smo osigurati kredit banke na višegodišnji rok otplate.

Za popravak i saniranje kvarova na instalacijama, za sanaciju npr. dizala, krova, fasade i ostalih dijelova zgrade u mogućnosti smo vam preporučiti izvođače radova s kojima surađujemo, čiju smo kvalitetu izvedenih radova kroz tu suradnju spremni preporučiti. Isto tako, ne ograničavamo suvlasnike u tome da sami, putem ovlaštene osobe zgrade, preporuče nekog od izvođača i da od njega zatraže ponudu za konkretan rad. Usporedbom ponuda, predstavnik suvlasnika uz dogovor sa suvlasnicima izabire i nalaže upravitelju izvođača. Za izvođenje investicijskih radova skapa se ugovor o izvođenju radova na temelju izabrane ponude, uz jamstveni rok ovisan o vrsti radova, kao i nadzor nad izvođenjem takvih radova.

Za sve radove hitne naravi, osiguravamo danonoćno dežurstvo uključivo i neradne dane, odnosno dane državnih blagdana.

Općenita ponuda (doc) – DOWNLOAD

Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju.

KONTAKT:

Dolores Bučić – direktor

51000 Rijeka, Lošinjska 16

Tel: 051/633 953, 051/634 267

Mob: 098/275 592, 098/275 591

e-mail: centaroprema1@ri.t-com.hr

GALERIJA

JAVNA NABAVA

ZAPOČELI RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI VIŠESTAMBENIH ZGRADA U RIJECI

 

Kao upravitelji višestambenih zgrada i korisnici EU sredstava, provodimo postupak  energetske obnove višestambenih zgrada sufinanciranih iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014-2020.  U procesu postupka obnove su zgrade u Rijeci na adresi: Ede Starca br. 11 i Drage Gervaisa br. 14  – Rijeka, sa projektiranim mjerama energetske učinkovitosti,  rekonstrukcije krova iznad grijanog prostora, izolacije vanjskog zida, zamjena vanjske stolarije nedrvenom. Realizacijom projekata i provedbom projektiranih mjera  energetske učinkovitosti rezultirat će uštedom u potrošnji energenata, smanjenjem emisija CO2, kao i smanjenje troškova za korisnike. Pored navedenog  provedbom projekata rezultirat će i podizanje svijesti lokalnog stanovništva, a time i sam izgled okoline.

Ukupna vrijednost navedenih projekata je u iznosu od 2.774.435,56 kn, od čega udio EU sredstava iznosi 1.579.853,33 kn. Planirano razdoblje provedbe projekata je 6 mjeseci, počevši od studenog 2017. do travnja 2018.god.

Evidencijski broj nabave: RADOVI 01/2018

Status: ZATVORENO

Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Pletenci 46.

  • Glavni projekt (pdf)
  •  
  • …………………………………………………………………………

NABAVA 02/2017

Status: ZATVORENO

Postupak nabave za izvođenje radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Rijeci na adresi Ede Starca br. 11

  • Obavijest o nabavi (pdf)
  • Dokumentacija o nabavi (pdf)
  • Glavni projekt (pdf)
  • Troškovnik (xlsx)
  • Paket za preuzimanje (zip)

DOKUMENTI

EVIDENCIJSKI BROJ 01/2018

Višestambena zgrada – Pletenci 46: 

 – GLAVNI PROJEKT – 

EVIDENCIJSKI BROJ 01/2017

Višestambena zgrada – Drage Gervaisa 14: 

 – GLAVNI PROJEKT – 

…………………………………………………………………………

EVIDENCIJSKI BROJ 02/2017

Višestambena zgrada – Ede Starca 11:

 – GLAVNI PROJEKT –

KONTAKT

ADRESA

Lošinjska ulica 16, Rijeka, Hrvatska

Email :  centaroprema1@ri.t-com.hr