ADRESA

Lošinjska ulica 16, Rijeka, Hrvatska

TELEFON:  

  • 051 633 953  
  • 051 634 267 
  • 098 275 592 
  • 098 275 591

Email :  centaroprema1@ri.t-com.hr